Thần số học số 11: nghề nghiệp, đường đời, nên làm nghề gì ?

Thần số học số 11 thường được coi là một con số của sự sáng tạo, tầm nhìn, và sự nhạy bén. Những người có số 11 trong cuộc sống thường có trực giác mạnh mẽ, khả năng nhìn xa trông rộng và tầm nhìn tương lai. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá tất … Read more