Cách tính chỉ số liên kết trong thần số học chuẩn xác nhất

Trong thần số học, chỉ số liên kết là một khía cạnh quan trọng để xem xét mức độ tương hợp và kết nối giữa các con số trong ngày, tháng và năm sinh của một người. Chỉ số liên kết cho phép ta hiểu về sự tương đồng hoặc đối lập giữa các yếu … Read more