Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng – https://cachtinhthansohoc.com/

Chấp nhận các điều khoản: Khi sử dụng trang web https://cachtinhthansohoc.com/, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Bản quyền: Tất cả nội dung, hình ảnh, đồ họa, logo và tài liệu khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Nội dung và thông tin: Trang web cung cấp thông tin và nội dung về thần số học và các chủ đề liên quan. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, nhưng không đảm bảo rằng nó hoàn toàn chính xác hay phù hợp với mọi trường hợp. Việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Sử dụng cá nhân: Trang web này được cung cấp cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại. Bạn không được sử dụng trang web để tạo ra hoặc phân phối bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đe dọa, xúc phạm hoặc gây hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Liên kết bên ngoài: Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài là tùy ý và có nguy cơ riêng.

Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập của bạn vào trang web nếu vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ chính sách bảo mật hiện hành. Vui lòng đọc chính sách bảo mật để hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Hiệu lực pháp lý: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo pháp luật hiện hành của quốc gia. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.